Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Dodatnia rentowność od początku działalności
Informacje finansowe
V
Wyniki Grupy

Od początku działalności w 2010 r. Enter Air dynamicznie zwiększa skalę działalności, a wyniki Grupy ulegają stopniowej poprawie. Przychody Enter Air w 2019 r. wyniosły 1,6 mld zł i wzrosły o 24,6 %. Działalność Grupy i funkcjonowanie całego rynku lotniczego w 2020 r. było utrudnione przez pandemię COVID-19 i liczne ograniczenia w turystycznych destynacjach co przełożyło się na istotny spadek przychodów i osłabienie wyników w skali całego roku. Grupa miała w tym okresie 470 mln zł przychodów, czyli o 70,9% mniej od 1,6 mld zł osiągniętych w 2019 r.

W 2021 r. nastąpiła odbudowa potencjału po największym kryzysie w historii lotnictwa. Enter Air, miał 1,1 mld zł przychodów, o 138,1% więcej niż w 2020 r. Poziom osiągniętych przychodów był trzecim najlepszym wynikiem w historii Grupy po rekordowym 2019 r. (1 614,7 mln zł) i 2018 r. (1 296,1 mln zł).

Przychody Enter Air w 2022 r. wyniosły 2,3 mld zł, o 101% więcej od 1,1 mld zł uzyskanych w 2021 r. Liczba wykonanych operacji lotniczych w porównaniu z poprzednim okresem wzrosła dwukrotnie. W porównywalnym okresie przed pandemią Covid-19, czyli w 2019 r. przychody spółki wyniosły 1,6 mld zł, co oznacza wzrost w obecnym roku o ok. 40%. Widoczny wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z powrotu do latania po najcięższych latach pandemicznych 2020-2021, zauważalny wzrost popytu potwierdza, że turyści chętnie po zniesieniu restrykcji wracają do wakacji za granicą.

W 2023 r. przychody Enter Air wyniosły ponad 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 16% wobec niespełna 2,3 mld zł przychodów w 2022 r. Wzrost przychodów wynika ze zwiększenia skali działalności Enter Air w 2023 r., w którym przewoźnik wykonał o 33% więcej operacji lotniczych niż rok wcześniej.

Przychody (mln zł)

 

W 2019 r. EBITDA wzrosła do 343,0 mln zł o 169,6% w porównaniu do 2018 r.  W 2020 r. Grupa osiągnęła 12 mln zł EBITDA. Zysk netto w 2019 r. wzrósł o 32,0% i wyniósł 85,0 mln zł, natomiast z uwagi na wspomniane ograniczenia na rynku Grupa zanotowała 154,1 mln zł straty netto w 2020 r.
W 2022 r. dzięki odbudowie potencjału Grupy, zwiększonej liczby wykonywanych operacji lotniczych i utrzymaniu kosztów pod kontrolą Enter Air miał 225,6 mln zł zysku operacyjnego, w porównaniu do 14,7 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej. Grupa wypracowała 72,3 mln zł zysku netto w porównaniu do 117,1 mln zł straty netto w 2021 r., EBITDA wyniosła 343,0 mln zł, czyli o 158% więcej wobec 133,1 mln zł EBITDA w 2021 r.

EBITDA Grupy w 2023 r. osiągnęła rekordowy w historii Grupy poziom 545,4 mln zł i była o 59% wyższa r/r. Zysk netto wzrósł o 171,8% do 196,4 mln zł w porównaniu do 72,3 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2022 r.
W 2023 r. Enter Air wypracował 166,2 mln zł zysku operacyjnego, o 1,5 % mniej od wyniku w 2022 r. oczyszczonego ze zdarzenia jednorazowego. W 2022 r. zysk raportowany wyniósł 225,6 mln zł, ale pozytywny wpływ na niego miało zdarzenie jednorazowe w postaci umorzenia pożyczki PFR w wysokości 56,9 mln zł, bez którego zysk operacyjny wyniósłby 168,7 mln zł.

EBITDA i zysk netto (mln zł)

Przychody zagraniczne

Przychody uzyskiwane z lotów dla zagranicznych zleceniodawców wynoszą około jedną trzecią całości przychodów. Rynki zagraniczne charakteryzują się wyższymi marżami niż rynek Polski.

Interaktywne narzędzie wyników finansowych