www.enterair.pl
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Szanowni Państwo,
chciałbym przedstawić jednostkowe sprawozdanie Enter Air S.A. za 2022 rok. Rok ten był dla lotnictwa okresem
stopniowego wychodzenia z kryzysu pandemicznego z 2020 roku. Pandemia zmieniła podejście klientów do
podróżowania, zastępując podróże służbowe spotkaniami w formie video konferencji. Nie zmieniły się jednak
zachowania klientów w stosunku do podróży urlopowych. A wręcz przeciwnie popyt na podróże wakacyjne wzrósł.
Zmianie uległa także sytuacja konkurencyjna na rynku. W czasie pandemii większość linii lotniczych otrzymało
pomoc publiczną w postaci grantów oraz pożyczek płynnościowych, ale niewiele linii lotniczych użyło tych pieniędzy
do rzeczywistej restrukturyzacji kosztowej i poprawienia efektywności działania. Większość linii lotniczych dokonało
jedynie redukcji floty oraz redukcji zatrudnienia, w wyniku czego linie te nie były w stanie obsłużyć popytu ze strony
rynku w 2022 roku. Enter Air był jedną z niewielu linii w Europie, która dokonała restrukturyzacji kosztów
zatrudnienia oraz restrukturyzacji kosztów stałych takich jak koszty jednostkowe floty. Linie Enter Air były
prawdopodobnie jedyną linią w Europie, która skorzystała z niższych cen samolotów oraz dostępności załóg,
dobierając dwa samoloty oraz zwiększając zatrudnienie załóg. Dzięki temu Enter Air był gotowy do obsłużenia
zwiększonego zapotrzebowania rynku w lecie 2022 roku. Strategia ta okazała się bardzo skuteczna, dzięki czemu
Enter Air zanotował najlepszy wynik w swojej historii.
Rynek lotniczy na którym działamy nie jest łatwy. Od 14 lat co roku spada na rynek turystyczny jak „plaga”,
w postaci katastrof, wybuchów wulkanów, ruchów wolnościowych, wojen i zamachów, kryzysów imigracyjnych czy
wysokich cen paliwa. Mimo to, branża zawsze odradza się, utrzymując dynamiczny trend wzrostowy popytu. Dlatego
też inwestujemy w czasie kryzysu i nie zmniejszamy naszych możliwości przewozowych.
Aby utrzymywać silną pozycję na rynku należy utrzymywać nisko-kosztowy model biznesowy zapewniając niskie ceny
dla klientów. Niestety nie jest to łatwe. Poddostawcy wykorzystują swoją pozycję monopolistyczną podnosząc ciągle
ceny usług. Jedyną metodą na zwiększanie efektywności jest zwiększanie wolumenu operacji, co powoduje lepsze
rozłożenie kosztów stałych.
W czasie zamykania nieba w Polsce, byliśmy w stanie skutecznie latać na rynkach zagranicznych, biorąc udział w
światowej walce ze skutkami pandemii. Wypromowaliśmy swoją markę, dzięki czemu mamy dziś coraz więcej
zamówień z rynków europejskich. Naszą mocną stroną jest oferowanie wysokiej jakości usług przewozowych, nawet
w najtrudniejszych warunkach operacyjnych. Mając do dyspozycji świetnie wyszkolone załogi, własne, profesjonalne
zaplecze operacyjne i techniczne, mogliśmy wykonywać operacje lotnicze zbyt trudne dla 99% linii lotniczych. Dzięki
temu udało nam się wzmocnić naszą rozpoznawalność na kluczowych rynkach Europy. Spółka Enter Air S.A.
osiągnęła w 2022 roku rekordowe wyniki finansowe. Przychody Spółki wyniosły 48.000 tys. zł a zysk operacyjny
46.541 tys. zł.
Miniony rok był bardzo intensywny, wypełniony pranad obsłużeniem zwiększonego popytu na usługi Grupy, a
wykorzystanie warunków kryzysowych do restrukturyzacji struktury kosztowej umożliwiło szybki powrót do
wolumenu obrotów z 2019 roku oraz intensywny rozwój w następnych latach. Grupa jest zarządzana niewielkim,
dobrze zorganizowanym i bardzo profesjonalnym zespołem ludzi, który dzięki precyzyjnie zdefiniowanym zadaniom,
wytwarza wartość dodaną z ponadprzeciętną wydajnością, zwiększając trwale wartość dla akcjonariuszy. Mamy
ambicje zostania najlepszym biznesem lotniczym w Europie.
W lutym 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, wywołując kolejny światowy kryzys. W rynek lotniczy uderzyło
szereg czynników wywołanych przez agresję Rosji. Ceny paliw wzrosły prawie dwukrotnie, podrożały też waluty.
Czynniki te nie dotykają bezpośrednio naszej grupy, ale mogą wpłynąć na spadek popytu. Grupa dostrzega jednak
także szansę związane z potencjalnym poszukiwaniem tańszej usługi przez zagranicznych klientów, co może pozwolić
nam na szersze wejście na bogate rynki, które do tej pory były dla nas hermetyczne.
___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Już dziś notujemy silny popyt ze strony klientów na nowych rynkach zagranicznych. Dbamy też by zapewnić
odpowiednie zasoby własne do obsłużenia ruchu turystycznego w Polsce. Początek roku 2023 pozostawał pod
wpływem silnego popytu na przeloty urlopowe i jeśli sytuacja na świecie nie zaskoczy branży lotniczej bardzo
negatywnie, spodziewamy się kolejnego dobrego roku.
Z poważaniem,
Grzegorz Polaniecki